Inspecties

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. In Nederland stellen de verzekeraars en de overheid eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Volgens de Arbowet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Dit houdt onder meer in dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Om dit als organisatie te verzekeren kun er periodieke keuringen en inspecties uit laten voeren. Een periodieke inspectie volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. Wij adviseren om deze inspectie uit te laten voeren bij het aanpassen van de bestaande elektrische installatie. De inspecties worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon. De inspectie bestaat uit het inspecteren, meten, beproeven en rapporteren. Het doel van deze norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar te voorkomen. Door de norm te hanteren worden er storingen voorkomen, daarmee is de continu├»teit van een bedrijf beter gewaarborgd. Na afloop van de NEN 3140 inspectie wordt er een rapportage opgemaakt, deze geeft de algehele staat aan van de elektrische installatie aan, het bevat indien van toepassing aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

De NEN 1010 staat voor Nederlandse Norm voor laagspanning installaties. De NEN 1010 inspectie is de opleverinspectie van een elektrische installatie. In het Bouwbesluit is gesteld dat elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Bij een NEN 1010 inspectie controleert de inspecteur de installatie visueel en voert hij of zij verschillende metingen uit, ook wordt er gecontroleerd op de veiligheid, deugdelijkheid en doelmatigheid van de elektrische installatie. U wilt aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring, dit is een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. Voorafgaand aan de oplevering ontvangt u een rapportage, waarin vermeld wordt of de installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010.

Hieronder vind u een aantal van onze projecten